TELEFON 0 332 233 29 60
     
TELEFON 0 332 233 29 67
     
FAKS 0 332 238 01 52
     
E-MAİL yavuzhan@yavuzhanbobinaj.net
     
ADRESİMİZ Karatay Sanayi Sitesi
Çobandede Sokak No : 20
Selçuklu - KONYA